În 1601, acum 420 de ani, era asasinat pe „Câmpul Tordei” cel care fusese conducătorul de-o clipă al celor trei principate, alcătuitoare ale României de mai târziu și care a devenit apoi simbolul național al unirii tuturor românilor.

De la luarea domniei (1593), a pregătit Țara Românească de luptă, pentru că o considera „o poartă a Creștinătății”, care trebuia să rămână stavilă întru apărarea valorilor europene.

A câștigat o seamă de bătălii cu Imperiul Otoman (Călugăreni), fiind considerat un posibil eliberator al Constantinopolului.

Recomandări

MUSIC HEALS THE SOUL
CE RESTAURANTE SUNT PREMIATE ÎN SUA?
LIMERANȚA ASCUNDE PROBLEME DIN TRECUT
TU CÂT TIMP PETRECI PE TELEFON?
TU BEI CAFEA? IATĂ CE AR TREBUI SĂ ȘTII

Pentru a-și întări puterea, a creat sub egida împăratului habsburgic, un bloc puternic antiotoman, a adus sub autoritatea sa Transilvania și Moldova; a aplicat „planul dacic”, demonstrând că Transilvania – țară majoritar românească sub aspect etnic – poate deveni și politic românească, în frunte cu domn român.

A fost imortalizat de artiști europeni în tablouri aflate la Madrid ori la Viena, spaniolul Lope de Vega i-a făcut un portret literar, iar românii i-au închinat sute de cărți și i-au ridicat zeci de statui.

Figura lui Mihai Viteazul a însuflețit inimile românilor de la 1848 la 1918, când s-a construit România și de-atunci încoace mereu, ori de câte ori țara a fost în primejdie. Astfel, el a devenit un „părinte al patriei”, ca Ioana d’Arc pentru francezi sau George Washington pentru americani.

Partenerii noștri